Arthur Dolk

Arthur Dolk is gespecialiseerd in het vervoer-, handels- en verzekeringsrecht. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van het geconditioneerde vervoer van bederfelijke goederen (zoals vers fruit en bananen). Arthur staat regelmatig internationale handelaren bij in verband met koop-, distributie-, consignatie- en agentuurovereenkomsten. Het accent van zijn praktijk ligt op de schadepraktijk en leverings- en kwaliteitsgeschillen bij o.a. de handel in fruit, zuidvruchten en noten.

Daarnaast heeft hij met zeer uiteenlopende verzekeringsrechtelijke kwesties te maken, waaronder ook brand, product recall, verlies van kostbaarheden etc. Hij treedt voor zowel verzekeraars als verzekerden op. Een ander specialisme van Arthur is het voeren van arbitrageprocedures. Hij heeft onder andere tijdens diverse bestuurs- en griffierfuncties (o.a. bij TAMARA) veel kennis opgedaan op dit gebied.

Arthur is advocaat sinds 1979, eerst in Rotterdam, daarna in Amsterdam, waar hij kantoor hield op de Amsterdamse Assurantiebeurs. Hij is verbonden als bijzonder adviseur aan de Vereniging voor Zeehavenexpediteurs en Internationale Logistieke Dienstverleners (BZE) te Rotterdam. Tevens is hij griffier in het Arbitraal College van de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV).