Arbitrage

In onze praktijk hebben wij regelmatig te maken met geschillen die aan arbitrage zijn onderworpen. Professionele arbitrages komen wij tegen in de scheepvaart, scheeps- en constructiebouw, transport, logistiek, opslag, internationale handel. DECK advocaten vertegenwoordigt cliënten in arbitrageprocedures. De advocaten van DECK advocaten treden daarnaast ook op als arbiter of zijn op andere wijze bij het arbitrageproces betrokken. Wij zijn thuis in de verschillende arbitragereglementen.