Arthur Dolk

Arthur Dolk is als adviseur verbonden aan DECK advocaten. Hij is veertig jaar advocaat geweest, eerst in Rotterdam, daarna in Amsterdam, waar hij kantoor hield op de Amsterdamse Assurantiebeurs.

Arthur is gespecialiseerd in het vervoer-, handels- en verzekeringsrecht. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van het geconditioneerde vervoer van bederfelijke goederen (zoals vers fruit en bananen), internationale handel inzake koop-, distributie-, consignatie- en agentuurovereenkomsten, en leverings- en kwaliteitsgeschillen bij o.a. de handel in fruit, zuidvruchten en noten.

Daarnaast heeft hij ervaring met zeer uiteenlopende verzekeringsrechtelijke kwesties, waaronder ook brand, product recall, verlies van kostbaarheden etc. Tevens heeft Arthur veel kennis opgedaan op het gebied van arbitrageprocedures. Namens partijen en via diverse bestuurs- en griffierfuncties (o.a. bij TAMARA en het Arbitraal College van de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging).

Verder is hij verbonden als bijzonder adviseur aan de Vereniging voor Zeehavenexpediteurs en Internationale Logistieke Dienstverleners (BZE) te Rotterdam.