Jan Eckoldt

Jan Eckoldt houdt zich met name bezig met het vervoerrecht en dan in het bijzonder met het vervoer over zee, binnenwateren en weg alsmede gecombineerd vervoer. Daarnaast heeft hij vaak te maken met scheepvaart gerelateerde geschillen (zoals aanvaring, ongevallen aan boord, beperkingszaken, FD&D etc.). Jan is een fervent zeezeiler. Voor sommige maritieme zaken kan Jan teruggrijpen op zijn opgedane kennis tijdens het zeezeilen en aan boord van zee- en binnenschepen.

Jan is geboren en getogen in Keulen, Duitsland. Hij studeerde Duits recht (in Keulen) en Nederlands recht (in Amsterdam). Voordat hij rechten studeerde werkte hij in Keulen als belastingconsulent. Jan is vertrouwd met de Duits – Nederlandse cultuurverschillen die een rol kunnen spelen op zakelijk gebied. Vanwege zijn achtergrond en ervaring staat Jan vaak Duitstalige cliënten bij en ondersteunt hij Nederlandse partijen bij geschillen in Duitsland.

Sinds maart 2005 is Jan werkzaam als advocaat in de transport- en handelspraktijk. In 2014 promoveerde Jan aan de Universiteit Leiden op het onderwerp “De forumkeuze in het zeevervoer”.