Mark Koppenol

Mark Koppenol is gespecialiseerd in zaken omtrent transport, logistiek en handel. Bij transport gaat het om vervoer over zee, binnenwateren, de weg en gecombineerd vervoer. Verder heeft Mark kennis en ervaring inzake logistieke kwesties, waaronder aansprakelijkheden en het opstellen van logistieke contracten en algemene voorwaarden. Ook bestaat zijn praktijk uit (internationale) handelsgeschillen omtrent koop, distributie, levering en kwaliteit. Met name gaat het daarbij om kwaliteitgevoelige producten en industrieproducten.

Hij adviseert en treedt op voor vervoerders, logistieke dienstverleners, ladingbelanghebbenden en handelaren alsmede voor hun verzekeraars en makelaars. Hij hanteert hierbij een pragmatische aanpak.

Mark heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd met als specialisaties privaatrecht en maritiem- en transportrecht. Sinds 2012 is hij werkzaam als advocaat op het gebied van transport, logistiek en handel. Hij heeft ook in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied transport- en handelsrecht geregistreerd, en volgt ieder jaar de benodigde opleidingen hiervoor.