Schade & aansprakelijkheid

Buiten vervoer en scheepvaart gerelateerde zaken, is DECK advocaten ook vertrouwd met algemene aansprakelijkheidskwesties. Daarbij kan worden gedacht aan schade veroorzaakt aan dan wel door werkmaterieel. Wij assisteren bij het volledige schadebehandelingstraject, zowel omtrent de vaststelling van de schade als het verhaal van de schade dan wel het verweer tegen een mogelijke vordering.