Schade & aansprakelijkheid

Een van de praktijkgebieden van DECK advocaten is het verhalen van schade op de schadeveroorzakende partij. Het gaat dikwijls niet alleen om de materiële schade maar ook om hiermee samenhangende zogenaamde gevolgschade (bijvoorbeeld bedrijfsschade vanwege uitval van productie). Een tijdige en nauwe samenwerking met experts en andere betrokken partijen is van belang om de zaak goed in kaart te brengen voor een optimaal verhaal van de schade.

Ook in geval van een mogelijke aansprakelijkheid van cliënten kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren bij het verzamelen van informatie voor een degelijk en grondig verweer. In dat geval is het contact met experts eveneens van groot belang.