Scheepsbouw

DECK advocaten adviseert zowel eigenaren als scheepswerven voorafgaand en tijdens de bouw van een schip, bijvoorbeeld over de inhoud van het scheepsbouwcontract, geschillen rondom de oplevering en de afwikkelingen van (garantie)claims. Verder zijn wij betrokken bij de afwikkeling van geschillen die tijdens het bouwproces zijn ontstaan en treden wij in dergelijke kwesties op in gerechtelijke procedures en in arbitrage.