Scheepvaart

DECK advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van aan scheepvaart gerelateerde zaken. Dit kunnen zowel geschillen zijn met betrekking tot aanvaringen of bij het laden en lossen veroorzaakte cascoschade als ook andere door een schip veroorzaakte schade dan wel ongevallen aan boord. Hierbij kunnen ook aspecten van het maritieme straf- en bestuursrecht aan de orde komen. Daarnaast hebben wij te maken met scheepsbeslagen en discussies ten aanzien van garanties. Verder behandelen wij geschillen omtrent geleverde bunkers en reparatiewerkzaamheden. Ook ondersteunen wij cliënten bij het opstellen van bevrachtingsovereenkomsten en bij geschillen omtrent betaling van vracht en overliggelden (FD&D).