Scheepvaart

DECK advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van aan scheepvaart gerelateerde zaken, voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. Dit betreft onder andere geschillen met betrekking tot maritieme incidenten (aanvaring, hulpverlening, milieuverontreiniging) of bij het laden en lossen veroorzaakte cascoschade als ook andere door een schip veroorzaakte schade dan wel ongevallen aan boord. DECK advocaten behandelt zowel civielrechtelijke als straf- en bestuursrechtelijke kanten van dergelijke kwesties. Daarnaast houden wij ons bezig met scheepsbeslagen en discussies ten aanzien van garanties. Verder behandelen wij geschillen omtrent geleverde bunkers en reparatiewerkzaamheden. Ook ondersteunen wij cliƫnten bij het opstellen van bevrachtingsovereenkomsten en bij geschillen omtrent betaling van vracht en overliggelden (FD&D).