Vervoer

Het vervoerrecht is een belangrijk aandachtsgebied van DECK advocaten. Wij houden ons bezig met alle vervoersmodaliteiten. Het meest hebben wij te maken met vervoer over zee, de binnenwateren en de weg dan wel gecombineerd vervoer of ferryvervoer (RoRo). Daarnaast behandelen wij zaken die gerelateerd zijn aan overslag van goederen (ship-ship en ship-shore) dan wel aan tussentijdse opslag. Ook assisteren wij bij het opstellen van bevrachtings- en vervoerovereenkomsten alsmede vervoersdocumenten. DECK advocaten behartigt de belangen van zowel vervoerders, overslagbedrijven als ladingbelanghebbenden alsmede van hun P&I-, vervoerdersaansprakelijkheids- en goederentransportverzekeraars.