Vervoer

Het vervoerrecht is een belangrijk specialisme van DECK advocaten. De zaken die wij behandelen bestrijken alle vervoersmodaliteiten. Daarbij ligt het zwaartepunt bij vervoer over zee, de binnenwateren, de weg en gecombineerd vervoer. Daarnaast behandelen wij zaken die gerelateerd zijn aan overslag van goederen (ship-ship en ship-shore) dan wel aan tussentijdse opslag. Ook zijn wij vertrouwd met het opstellen van en adviseren over bevrachtings- en vervoerovereenkomsten alsmede vervoersdocumenten (zoals cognossementen en vrachtbrieven). DECK advocaten behartigt de belangen van zowel vervoerders, overslagbedrijven, terminals en ladingbelanghebbenden alsmede van hun P&I-, vervoerdersaansprakelijkheids- en goederentransportverzekeraars.