Verzekering

In alle specialismen van DECK advocaten spelen verzekeringen regelmatig een rol. Wij treden op voor zowel verzekeraars als verzekerden. Wij adviseren en procederen bij geschillen omtrent uiteenlopende dekkingsvraagstukken onder bepaalde polissen. Te denken valt aan vervoerdersaansprakelijkheids-, transportgoederen-, casco-, product recall-, brand-, AVB-, CAR-, en variaverzekeringen. Verder assisteren wij eveneens bij andere verzekeringsrechtelijke kwesties.