Verzekering

In alle specialismen van DECK advocaten spelen verzekeringen regelmatig een rol. Te denken valt aan vervoerdersaansprakelijkheids-, transportgoederen-, casco-, AVB- en CAR-verzekeringen. Wij treden op voor zowel verzekeraars als verzekerden. Wij adviseren en procederen bij geschillen omtrent uiteenlopende dekkingsvraagstukken alsmede vraagstukken betreffende regres (subrogatie, samenloop).