Vivian van der Kuil

Vivian van der Kuil is een (internationaal) procesrecht specialist. Door haar ervaring als voormalig rechter en officier van justitie in civiele en strafzaken komt zij in complexe procedures tot efficiënte en creatieve oplossingen.

Vivian is gespecialiseerd in calamiteiten in de scheepvaart- en energiesector, zoals onder andere hulpverlening, aanvaringen, wrakopruiming en beslag op schepen. Zij is een specialist op het gebied van beperking van aansprakelijkheid. Vivian treedt daarbij onder andere op voor scheepseigenaren, bevrachters cascoverzekeraars en P&I-clubs.

Verder behandelt zij zaken over bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, offshore en algemene maritieme kwesties (waaronder ook kwesties betreffende het recht van de zee, UNCLOS III en civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid bij milieudelicten). Daarnaast houdt zij zich bezig met verzekeringsdekking en andere commerciële en contractuele geschillen over scheepvaart en energie, waaronder scheepsbouw waarbij zij zowel adviseert tijdens en voorafgaand aan de bouw en verkoop van schepen als bij de afwikkeling van geschillen.

Naast haar praktijk is Vivian docent burgerlijk recht bij de Beroepsopleiding Advocaten. Ook geeft zij workshops en colleges over civiel- en procesrechtelijke onderwerpen en over Internationaal Publiekrecht, bijvoorbeeld over immuniteiten. Zij is tevens beschikbaar als arbiter (UNUM, Caspian Arbitration Association).

Voordat zij in de juridische wereld ging werken, volgde Vivian de opleiding tot officier Zeedienst aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Zij werkte aan boord van diverse schepen van de Koninklijke Marine.